Ngày tốt mua xe chuẩn lịch vạn niên mang tài lộc, vạn dặm bình an

Đối với việc quan trọng như mua xe, việc chọn ngày tốt không chỉ là truyền thống, phong tục. Mà còn mang yếu tố quyết định để mang lại may mắn và thành công cho chủ nhân của xe. Vậy nên chọn ngày tốt mua xe như thế nào là hợp lý, nên chọn theo mệnh, theo tuổi hay theo những ngày đẹp trong tháng? Cùng tìm hiểu ngay:

Ngày tốt mua xe chính xác nhất, bí quyết vàng rước tài lộc, may mắn

Ngày tốt mua xe tháng 1 năm 2024

Từ xa xưa, con người đã luôn tin tưởng vào sức mạnh tâm linh và phong thủy. Việc chọn ngày tốt mua xe không chỉ là một phong tục tập quán mà còn mang ý nghĩa to lớn về mặt tinh thần. Lựa chọn ngày đẹp để rước “xế yêu” về nhà không chỉ mang đến may mắn, tài lộc, mà còn đảm bảo an toàn cho chủ sở hữu trên mọi hành trình. Bạn có thể tham thảo ngày tốt mua xe theo tháng như sau:

Ngày tốt mua xe tháng 1 năm 2024

Ngày tốt mua xe tháng 1 năm 2024

 

Ngày Dương lịch Ngày Âm lịch Giờ đẹp
10/2/2024 01/1/2024 7h – 9h, 19h – 21h
14/2/2024 05/1/2024 9h – 11h, 19h – 21h
19/2/2024 10/1/2024 7h – 9h, 9h – 11h
23/2/2024 14/1/2024 9h – 11h, 13h – 15h
28/2/2024 19/1/2024 13h – 15h, 19h – 21h
6/3/2024 26/1/2024 7h – 9h, 9h – 11h

Ngày tốt mua xe tháng 2 năm 2024

Ngày tốt mua xe tháng 2 năm 2024

Ngày tốt mua xe tháng 2 năm 2024

 

Ngày Dương lịch Ngày Âm lịch Giờ đẹp
15/3/2024 06/02/2024 23h – 1h, 1h – 3h, 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 19h – 21h
20/3/2024 11/02/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 15h – 17h, 19h – 21h
22/3/2024 13/02/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 19h – 21h
27/3/2024 18/02/2024 5h – 7h, 7h – 9h, 9h – 11h
03/04/2023 25/02/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h

Ngày tốt mua xe tháng 3 năm 2024

Ngày tốt mua xe tháng 3 năm 2024

Ngày tốt mua xe tháng 3 năm 2024

 

Ngày Dương lịch Ngày Âm lịch Giờ đẹp
11/4/2024 03/03/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 19h – 21h
17/4/2024 09/03/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 15h – 17h
22/4/2024 14/03/2024 5h – 7h, 7h – 9h, 9h – 11h
27/4/2024 19/03/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 19h – 21h
29/4/2024 21/03/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h

Ngày tốt mua xe tháng 4 năm 2024

Ngày tốt mua xe tháng 4 năm 2024 âm lịch

Ngày tốt mua xe tháng 4 năm 2024 âm lịch

 

Ngày Dương lịch Ngày Âm lịch Giờ đẹp
11/5/2024 04/04/2024 5h – 7h, 11h – 13h, 13h – 15h, 17h – 19h
13/5/2024 06/04/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 19h – 21h
19/5/2024 12/04/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 5h – 7h
23/5/2024 16/04/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 19h – 21h
31/5/2024 24/04/2024 5h – 7h, 11h – 13h, 13h – 15h, 17h – 19h

Ngày tốt mua xe tháng 5 năm 2024

Ngày tốt mua xe tháng 5 năm 2024

Ngày tốt mua xe tháng 5 năm 2024

 

Ngày Dương lịch Ngày Âm lịch Giờ đẹp
13/6/2024 08/05/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 19h – 21h
14/6/2024 09/05/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 15h – 17h
25/6/2024 20/05/2024 5h – 7h, 7h – 9h, 9h – 11h
26/6/2024 21/05/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 19h – 21h
30/6/2024 25/05/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 19h – 21h

Xem thêm ngay:

Ngày tốt mua xe tháng 6 năm 2024

Ngày tốt mua xe tháng 6 năm 2024

Ngày tốt mua xe tháng 6 năm 2024

 

Ngày Dương lịch Ngày Âm lịch Giờ đẹp
9/7/2024 04/06/2024 5h – 7h, 7h – 9h, 9h – 11h
10/7/2024 05/06/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 19h – 21h
14/7/2024 09/06/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 15h – 17h
16/7/2024 11/06/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 5h – 7h
26/7/2024 21/06/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 19h – 21h

Xem thêm ngay:

Ngày tốt mua xe tháng 7 năm 2024

Ngày tốt mua xe tháng 7 năm 2024

Ngày tốt mua xe tháng 7 năm 2024

 

Ngày Dương lịch Ngày Âm lịch Giờ đẹp
4/8/2024 01/07/2024 5h – 7h, 7h – 9h, 9h – 11h,
4/8/2024 02/07/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 19h – 21h
9/8/2024 06/07/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 15h – 17h
11/8/2024 8/07/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 5h – 7h
17/8/2024 14/07/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 19h – 21h
21/8/2024 18/07/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h
29/8/2024 26/07/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h

Ngày tốt mua xe tháng 8 năm 2024

Ngày tốt mua xe tháng 8 năm 2024 âm lịch

Ngày tốt mua xe tháng 8 năm 2024 âm lịch

Ngày Dương lịch Ngày Âm lịch Giờ đẹp
11/9/2024 09/08/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 19h – 21h
12/9/2024 10/08/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 15h – 17h
16/8/2024 14/08/2024 5h – 7h, 7h – 9h, 9h – 11h
18/8/2024 16/08/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 19h – 21h
24/8/2024 22/08/2024 5h – 7h, 11h – 13h, 13h – 15h, 17h – 19h
28/8/2024 26/08/2024 5h – 7h, 11h – 13h, 13h – 15h, 17h – 19h

Xem thêm ngay:

Ngày tốt mua xe tháng 9 năm 2024

Ngày đẹp mua xe tháng 9 năm 2024

Ngày đẹp mua xe tháng 9 năm 2024

 

Ngày Dương lịch Ngày Âm lịch Giờ đẹp
7/10/2024 05/09/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 19h – 21h
8/10/2024 06/09/2024 5h – 7h, 7h – 9h, 9h – 11h
12/10/2024 10/09/2024 5h – 7h, 11h – 13h, 13h – 15h, 17h – 19h
20/10/2024 18/09/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h
24/10/2024 22/09/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h
26/10/2024 24/09/2024 5h – 7h, 11h – 13h, 13h – 15h, 17h – 19h

Ngày tốt mua xe tháng 10 năm 2024

Ngày tốt mua xe tháng 10 năm 2024

Ngày tốt mua xe tháng 10 năm 2024

 

Ngày Dương lịch Ngày Âm lịch Giờ đẹp
2/11/2024 02/10/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 19h – 21h
7/11/2024 07/10/2024 5h – 7h, 7h – 9h, 9h – 11h
14/11/2024 14/10/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 19h – 21h
19/11/2024 19/10/2024 5h – 7h, 11h – 13h, 13h – 15h, 17h – 19h
21/11/2024 21/10/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 19h – 21h
26/11/2024 26/10/2024 5h – 7h, 11h – 13h, 13h – 15h, 17h – 19h

Xem thêm ngay:

Ngày tốt mua xe tháng 11 năm 2024

Ngày đẹp mua xe tháng 11 năm 2024

Ngày đẹp mua xe tháng 11 năm 2024

 

Ngày Dương lịch Ngày Âm lịch Giờ đẹp
5/12/2024 05/11/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 19h – 21h
10/12/2024 10/11/2024 5h – 7h, 7h – 9h, 9h – 11h
15/12/2024 15/11/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h
17/12/2024 17/11/2024 5h – 7h, 11h – 13h, 13h – 15h, 17h – 19h
22/12/2024 22/11/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h
29/12/2024 29/11/2024 5h – 7h, 11h – 13h, 13h – 15h, 17h – 19h

Ngày tốt mua xe tháng 12 năm 2024

Ngày tốt mua xe tháng 12 năm 2024 âm lịch

Ngày tốt mua xe tháng 12 năm 2024 âm lịch

 

Ngày Dương lịch Ngày Âm lịch Giờ đẹp
5/1/2025 06/12/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 19h – 21h
6/1/2025 07/12/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 15h – 17h
10/1/2025 11/12/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 19h – 21h
17/1/2025 18/12/2024 5h – 7h, 11h – 13h, 13h – 15h, 17h – 19h
18/1/2025 19/12/2024 7h – 9h, 9h – 11h, 19h – 21h
24/1/2025 25/12/2024 5h – 7h, 11h – 13h, 13h – 15h, 17h – 19h

Gợi ý ngày tốt mua xe theo mệnh

Mệnh Ngày đẹp (Âm lịch) Giờ đẹp
Mệnh Kim Mùng 1, 5, 10, 14, 19, 24 7h – 9h (Giờ Kim Quý), 9h – 11h (Giờ Tài Lộc), 13h – 15h (Giờ Lộc Mã).
Mệnh Mộc Mùng 3, 8, 13, 18, 23, 28 5h – 7h (Giờ Thanh Long), 9h – 11h (Giờ Tài Lộc), 13h – 15h (Giờ Lộc Mã).
Mệnh Thủy Mùng 2, 7, 12, 17, 22, 27 3h – 5h (Giờ Đức Phật), 9h – 11h (Giờ Tài Lộc), 15h – 17h (Giờ Thanh Long).
Mệnh Hỏa Mùng 4, 9, 14, 19, 24, 29 1h – 3h (Giờ Tam Hợp), 9h – 11h (Giờ Tài Lộc), 13h – 15h (Giờ Lộc Mã).
Mệnh Thổ Mùng 6, 11, 16, 21, 26 7h – 9h (Giờ Kim Quý), 11h – 13h (Giờ Phúc Đức), 15h – 17h (Giờ Thanh Long)

Ý nghĩa phong thủy trong việc chọn ngày giờ đẹp mua xe

Lựa chọn ngày đẹp để mua xe không chỉ là một phong tục tập quán mà còn mang nhiều ý nghĩa quan trọng về phong thủy:

Mang đến may mắn, tài lộc cho chủ sở hữu

Chọn ngày giờ đẹp mua xe giúp thu hút vượng khí, tài lộc

Chọn ngày giờ đẹp mua xe giúp thu hút vượng khí, tài lộc

Theo quan niệm phong thủy, việc chọn ngày tốt mua xe sẽ giúp thu hút vượng khí, hanh thông trong công việc và cuộc sống cho chủ sở hữu.

Lựa chọn ngày đẹp hợp với tuổi, cung mệnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh, buôn bán, thăng tiến trong công việc.

Năng lượng tích cực từ ngày đẹp sẽ giúp chủ xe gặp nhiều may mắn, tài lộc trên mọi nẻo đường.

Đảm bảo an toàn khi di chuyển

Theo quan niệm dân gian, lái xe trên đường luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Việc chọn ngày đẹp, hợp tuổi sẽ giúp xua đuổi tà khí, giảm thiểu rủi ro tai nạn, bảo vệ chủ xe khỏi những nguy hiểm khi di chuyển.

Ngày đẹp mua xe sẽ mang đến nguồn năng lượng tích cực, giúp chủ xe tỉnh táo, tập trung khi lái xe, đảm bảo an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Mang lại tinh thần thoải mái, an tâm khi sử dụng xe

Mua xe vào ngày đẹp giúp mang lại tinh thần thoải mái, an tâm khi sử dụng xe

Mua xe vào ngày đẹp giúp mang lại tinh thần thoải mái, an tâm khi sử dụng xe

Khi mua xe vào ngày đẹp, tâm lý của chủ xe sẽ trở nên thoải mái, an tâm.

Niềm tin vào phong thủy sẽ giúp chủ xe cảm thấy tự tin hơn khi sử dụng xe, tận hưởng mọi hành trình một cách trọn vẹn.

Tinh thần thoải mái, an tâm sẽ giúp chủ xe tập trung lái xe an toàn, tránh những lo lắng, căng thẳng không cần thiết.

Giúp xe bền bỉ, ít hỏng hóc

Lựa chọn ngày đẹp hợp với tuổi, mệnh sẽ tạo điều kiện cho chiếc xe vận hành trơn tru, ít gặp sự cố, tiết kiệm chi phí sửa chữa.

Năng lượng tích cực từ ngày đẹp sẽ giúp xe hoạt động bền bỉ, ít hỏng hóc, đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình.

Kinh nghiệm chọn ngày tốt mua xe của các chuyên gia phong thủy

Kinh nghiệm chọn ngày đẹp mua xe của các chuyên gia phong thủy

Kinh nghiệm chọn ngày đẹp mua xe của các chuyên gia phong thủy

Chọn ngày giờ đẹp mua xe theo phong thủy không chỉ giúp tăng cường may mắn và thuận lợi trong quá trình sử dụng xe, mà còn phản ánh sự hài hòa giữa bản thân và năng lượng xung quanh. Dưới đây là một số kinh nghiệm từ các chuyên gia phong thủy:

  • Chọn ngày hoàng đạo

Nên chọn ngày hoàng đạo để mua xe, các ngày hoàng đạo thường mang lại may mắn và thuận lợi cho mọi khởi đầu. Các ngày như tốc hỷ, đại an, tiểu cát đều được coi là ngày tốt để mua xe.

  • Chọn giờ tốt để mua xe

Trong ngày luôn có những khoảng thời gian rất đẹp để mua xe như giờ Dần (3h – 4h59) hay giờ Thân (15h – 16h59)

  • Tránh ngày xấu, xung khắc

Một số ngày xấu cần tránh như các ngày tam nương, sát chủ, kim thần thất sát, xích khẩu, nguyệt kỵ…

  • Tư vấn từ chuyên gia

Nếu có thể, hãy tìm kiếm sự tư vấn từ một chuyên gia phong thủy có kinh nghiệm. Họ có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc và cá nhân hóa cho lựa chọn ngày mua xe của bạn.

Có nên mua xe vào tháng 7 âm không?

Trong quan niệm dân gian Việt Nam, tháng 7 âm lịch, hay còn gọi là tháng cô hồn. Thường được coi là tháng kém may mắn để thực hiện các giao dịch lớn hoặc bắt đầu những công việc quan trọng, bao gồm cả việc mua sắm lớn như mua xe. Điều này bắt nguồn từ niềm tin rằng trong tháng này, cõi âm gần gũi hơn với cõi dương và việc tiến hành các hoạt động quan trọng có thể không thuận lợi như mong đợi.

Có nên mua xe vào tháng 7 âm không?

Có nên mua xe vào tháng 7 âm không?

Dưới góc độ khoa học, không có bằng chứng cụ thể nào chứng minh tháng 7 âm lịch là thời điểm xấu để mua xe hay thực hiện các quyết định quan trọng khác.

Còn đối với quan điểm về niềm tin tâm linh: Tháng 7 âm lịch là thời điểm các vong linh được thả ra khỏi địa ngục. Họ có thể quấy phá con người, gây ra những điều xui xẻo. Việc mua xe lớn trong tháng này có thể mang lại vận đen cho chủ sở hữu. Ngoài ra về yếu tố tâm lý, nhiều người cảm thấy lo lắng, e dè khi mua xe vào tháng này vì ảnh hưởng bởi tâm lý chung và những câu chuyện truyền miệng.

Nếu bạn quan tâm đến phong thủy hoặc muốn tôn trọng truyền thống, bạn có thể cân nhắc việc chọn một thời điểm khác trong năm để mua xe. Ngược lại, nếu bạn không mặn mà với những quan niệm này và tìm được ưu đãi tốt trong tháng 7 âm lịch. Không có lý do gì bạn không thể tiến hành mua xe, miễn là quyết định đó phù hợp với tình hình tài chính và nhu cầu cá nhân của bạn.

Tạm kết

Chọn ngày tốt mua xe sẽ giúp bạn có một khởi đầu mới may mắn và thuận lợi hơn. Bạn có thể cân nhắc lựa chọn ngày tốt phù hợp với lịch trình của bản thân, sao cho phù hợp nhất nhé.