BS. Nguyễn Văn Hùng

BS. Nguyễn Văn Hùng

– Chuyên gia sứ thẩm mỹ
– Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, chuyên Khoa Răng Hàm Mặt
– 15 năm kinh nghiệm làm việc tại các hệ thống Nha khoa lớn trên cả nước
Thành viên Hiệp hội nha khoa Châu Âu ESCD