BS. Nguyễn Quốc Khánh

BS. Nguyễn Quốc Khánh

– Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội chuyên Khoa Răng Hàm Mặt

– Bác sĩ nội trú tại Bệnh viện Y Hà Nội (2007 – 2011)

– Giám đốc chuyên môn tại Nha khoa Delia

– 15 năm kinh nghiệm làm việc tại các hệ thống Nha khoa lớn trên cả nước

– Chuyên gia sứ thẩm mỹ

– Thành viên Hiệp hội nha khoa Châu Âu ESCD