BS. Cao Hữu Duy

BS. Cao Hữu Duy

– Tốt nghiệp Thạc Sĩ chuyên khoa Implant tại ĐH Loma Linda (Mỹ)

– Chứng chỉ cấy ghép Implant MALO CLINIC NUFFIELD DENTAL All on 4 Treatment Concept (Singapore)

– Đạt chứng nhận của hiệu trưởng trường Đại Học Y Dược TP.HCM đủ trình độ phiên dịch Tiếng Anh chuyên ngành để khám chữa bệnh cho người Việt và cả người nước ngoài.

– Thành viên Hiệp hội nha khoa Châu Âu ESCD